KULTUR I VESTBJERG
Velkommen til min hjemmeside
KULTUR-I-VESTBJERG er et privat initiativ hvis formål er at skabe interesse for fælles kulturelle emner i Vestbjerg. 

Gennem mange dejlige timer med SLÆGTFORSKNING har jeg draget megen nytte af andres erfaringer, kan denne hjemmeside være en igangsætter til udveksling og interesse for emnet, så er noget dog nået.

Når der forskes i slægter opstår der hurtigt ønsket om at kende historierne bag alle disse årstal og begivenheder. Alle slægter har en SLÆGTSHISTORIE. Krydres dokumenterede begivenheder med en god fantasi får historierne hurtigt både krop og sjæl.

At bevæge sig ind i området ERINDRINGSSKRIVNING er en spændende procces. En gennemgang af egne oplevelser gennem et langt liv, kaster lys over glæder og sorger. For mig er det vigtigt at skrive erindringerne til mig selv. Kan andre glædes eller få inspiration af læse om mine oplevelser, hjælper jeg gerne igang med mine erfariger i denne uhørt spændende disiplin

Erindringsskrivning kan somme tider blive tung læsning. Men det er vigtig at have frihed, og krydres friheden med SKRIBLERIER af hverdagens begivenheder, kan mange oplevelser læses med et smil på læben. 
 
Oplevelser skabes gennem fælles interesser og resultaterne nåes bedst ved fælles indsats. Den viden vi besidder kan gavne mange og give selvforståelse.  
Interesserede i et eller flere af ovennævnte emner er velkomne til at kontakte mig .
Med venlig hilsen.
Søren Thode, Julius Posseltsvej 10 2th, 9400 Nørre Sundby. Tlf.51519370
Mail: kondrup-thode@stofanet.dk